Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stockholm

Yoga -

balans i vardagen för välmående och hälsa

Jag lär ut Yoga och meditation som passar de flesta, oavsett tidigare erfarenhet eller ålder. Det är viktigt för mig att alla kan utföra yogan. Denna yogatradition är väl etablerad i Sverige där huvuddelen av den forskning som gjorts på yoga är Yoga/medicinsk yoga. Man har sett signifikanta resultat vid bl a ryggont, smärta, utbrändhet och återhämtning efter sjukdom, och därför används den på sjukhus och arbetsplatser.


Yoga är en gammal beprövad tradition för välmående till kropp och själ. Dess kunskap är mer relevant än någonsin vilket gör den mycket användbar för den vanliga människan både personligen och på arbetsplatsen. Den fysiska delen är förhållandevis dynamisk, ofta ingår rörelse, andning och mantrafokus. Man blir mer lyhörd för sin egen kropp och hur den mår just nu. Man respekterar sig själv och sin förmåga just i nuet och jämför sig inte med andra. Det här ökar den egna självkänslan och skapar en bra grund att stå på i sig själv.


Effekten är ofta omedelbar eftersom rörelserna är utformade för att påverka alla kroppens system, såsom körtel/hormonsystemet, blodcirkulation, matsmältning, muskler och leder. Man kan efter en klass känna snabba och märkbara resultat både fysiskt och mentalt såsom ett mer avspänt sinne, bättre sömn och ökad vitalitet.


Se fliken Kalendarium för aktuella klasser och kurser

Plats: Kungsholmen och Björkhagen samt på arbetsplatser

0