Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stockholm

Siri Simran Malmhake

Jag heter Siri Simran Malmhake och är 58 år ung. Jag har över 20 års erfarenhet som Yoga & meditationslärare, och jag är diplomerad i MBSR (MIndfulness Based Stress Reduction) enligt Prof Jon Kabat Zinn, är Ayurvedisk hälsorådgivare och ansvarade för spaverksamheten på ett destinationshotell på Irland i många år, samt utbildad inom KBT (Kognitiv Beteende Terapi) av Sverigehälsan, CFT (Compassion Focused Therapy) av Prof Russel Kolts, (Eastern Washington University), och certifierad av Med Dr Daniel Amen i Brain Health Coaching på Amen Clinics, Usa, samt studier inom Neuroscience and Behaviour på amerikanskt universitet.


Min kunskap om hjärnan och beteende hjälper mig att hjälpa mina klienter och elever. Allt i vårt liv påverkas av hur väl vår hjärna och dess kognitiva funktioner fungerar, jobbar den för oss eller emot oss? Hjärnan är det organ som styr allt och samtidigt är mest känsligt för vår livsstil, vi har inte råd att försumma vår psykiska hälsa. På ett förståeligt sätt berättar jag om varför vi gör och är som vi är, och vad vi kan göra för att må bättre.


Efter många år som verksam i London och på Irland är jag nu baserad i Stockholm igen. Jag håller regelbundna klasser och workshops på Kungsholmen och i Björkhagen, samt retreat på Frötuna gård & retreat. Jag tar även uppdrag för företag med föreläsningar och workshops om hjärnan och om hur man hanterar stress akut och långsiktigt med hjälp av selfcompassion/självmedkänsla. Att undvika demenssjukdomar är också ett av mina områden, och delar med mig av vad forskningen kunnat påvisa att vi kan göra för att hålla vår hjärna så frisk som möjligt.


Jag har haft äran att arbeta med ett mångfald individer och grupper under mina många år inom området hälsa och stresshantering. Jag använder mig av den erfarenhet och kunskap jag byggt upp för att hjälpa mina deltagare och klienter till hälsa som håller i längden. Med kombinationen av kunskap både inom gamla stressreducerande tekniker som yoga och meditation, och modern neurovetenskap och psykologi så hjälper jag mina deltagare till hållbar hälsa.


För dem som är redo att uppleva ökat välmående och få effektiva redskap för att stödja optimal hälsa så finns jag här.

Välkommen!

Plats: Kungsholmen, Björkhagen, Uppsala och Online 

0