Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stockholm

Healing - att bli hel igen

Siri Simran är certifierad Reiki master och lärare. Detta är en effektiv healing metod som varsamt kan hjälpa att hela och läka människan på både fysisk, mental och känslomässig nivå. Ofta vet vi inte riktigt vad som är "fel". Då kan Reiki i kombination med samtal från en utgångspunkt av det yogiska perspektivet, och Siri Simrans personliga kunskap skapa en möjlighet att transformera det vi bär på medvetet eller omedvetet.


En session tar ca en timme som fördelas mellan dialog och att klienten under healingen vilar. Ofta får man en känsla av djup avslappning följt av mer energi när blockeringar har lösts upp. Antalet sessioner varierar individuellt och beslutas gemensamt.


Ta kontakt genom email [email protected] eller telefon: 0707 463960 för tidsbokning.