Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stockholm

Allt om ett friskt liv

Blog

Gröna äpplen, Jennifer och alltings connectedness.

Posted on 6 March, 2012 at 7:44
Kunskapen och vetenskapen inom yoga och Ayurveda sägs härröra från många tusen år tillbaka. Rishis dvs "den som kan se" ägnade sina liv åt meditation och kontemplation för att göra sina medvetanden tillgängliga för information om livet. I de nedskrivna skrifterna "Vedas" omnämns t ex atomens existens och planeters banor, och inom medicinen förutspår man att organtransplantationer
och plastikkirurgi kommer att kunna utföras i framtiden. Man omnämner också att all materia manifesteras från ett formlöst fält och vidare till ett energiplan (atomer) och vidare till fast sammansatta molekyler som skapar all form vi ser omkring oss. 
 
Inom yogan och Ayurvedan kan mycket av vår egen kunskap och utveckling grundas på sk självverifikation. Vilket betyder att man litar och tar ansvar för sina egna upplevelser och kan därför påstå subjektivt att "detta är sant".
 
Till exempel om jag genom meditation upplever att jag är en del av alltet, och att alla gränser och separationer endast finns i min etablerade attityd, samt det fysiska, så är det för mig en sanning att "Allt är Ett" därför att jag har upplevt detta.
 
Att grunda sin världsbild och därmed sin värdegrund på självverifikation kräver gott självförtroende och tillit till sina fakulteter. Många skulle påstå att upplevelsen av att vara sammankopplad med alltings existens enbart är ett neurologiskt fenomen som uppstår av att ett speciellt område i hjärnan aktiverats, den sk "God spot".
 
MRI röntgen visar att hjärnan inte gör någon skillnad på aktiviteten att se och äta ett grönt äpple, på när vi tänker och visualiserar att vi ser och äter ett grönt äpple. Samma delar av hjärnan lyser upp. Intressant nog verkar det finnas en specifik avdelning i hjärnan som engageras när man tittar eller tänker på Jennifer Aniston. Så eftersom det finns en "God spot" i hjärnan så borde det rent logiskt betyda att motsvarigheten, i detta fall "God", borde existera i verkligheten utanför hjärnvecken också, såsom i fallet med gröna äpplen och Jennifer Aniston.
 
Jag tror att vi människor i modern tid och i denna fas av evolution, både individuellt och globalt, överhuvudtaget rör oss mer mot självverifikation. Vi har lärt oss att man inte blint kan sätta sin tilltro till de system som har inflytande i samhället. Vi har börjat förstå att vi måste tänka och fundera självständigt. Vi har också upptäckt att när "sanningar" kommer ut är det många som gått i samma tankebanor, och tillsammans kan vi öppna en kommunikation till förbättring. Låt oss alla vara modiga som pojken i Kejsarens nya kläder, så att vi kan växa och utvecklas till det allra finaste just vår art kan vara och bidra med till livet på jorden.
 

Categories: None