Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Stockholm

Allt om ett friskt liv

Blog

"Nej vi har inte alla svaren, och speciellt inte på en gång"

Posted on 28 January, 2016 at 9:45 Comments comments (2)
I en värld till synes fylld av förändringar och utmaningar är det lätt för människan att känna sig otrygg. Rädslan skapar i sin tur stress som är lågmäld men konstant som ett bakgrundsbrus. Eftersom tanke, kropp, känsla, handling, är intimt sammankopplade så kommer denna oro påverka inte bara våra fysiologiska system men även de beslut vi tar, eller inte tar. När hormoner som aktiverar fly och fäkta responsen i kroppen flyter runt i vårt blodomlopp blir beslutsprocessen förkortad till minsta möjliga. Tankekedjor i flera steg utesluts och kreativa intuitiva lösningar får stå tillbaka. Istället tas beslut och åsikter baserade på skademinimering och kraftansamling inför uppfattat hot.

Det här syndromet av stress som en lågt surrande fläkt i bakgrunden är mycket vanligt men  inte uppmärksammat. I vardagslivet kan beslut tagna baserade på hypothalamus ”bottom – up” process av rädsla betyda att vi väljer bort det som egentligen skulle vara bra för oss i längden eftersom vi inte ser längre fram än tankarna av oro i huvudet. Det betyder också att kroppens uppbyggande och återhämtande system magasineras medan det kataboliska nedbrytande systemet hummar på – så länge det orkar.

Det logiska att göra är helt enkelt det logiska – att objektivt inse vad som sker med både en själv och omvärlden, för att sedan ta tag i det och göra det enda logiska vilket är att aktivera moteld mot rädslan med en annan del av hjärnan. Främre pannloberna är vårt kontrollcenter på vårt personliga Starship Enterprise som människa på planeten Tellus i galaxen Vintergatan. När man har observerat att stress finns där för att sedan ta ett beslut att göra något åt det så har man bemannat kontrollrummet igen. För att kontrollrummet ska fungera perfekt utan buggar, blippar och virus i systemet så behöver man skapa en fungerande miljö och återkommande rutin. Det här sker bäst genom ett välrenommerat protokoll med lång erfarenhet och evidens att det fungerar. När kontrollrummet fungerar optimalt får vi tillgång till hela vår fantastiska hjärna med intelligens, intellekt, intresse, kreativitet, minneslagring, medkänsla, intuition, glädje, lyhördhet. Och med dem positiva effekter och beteenden med god hälsa, bra relationer, nyskapande, flexibilitet, balanserat humör. Och ett andrum som ger kraft i vårt väsen fritt från rädsla.

Om du vill ha en tid varje vecka för att optimera drivrutinerna så är du välkommen till Kundalini Yoga terminen som startar 1 februari i Stockholm, och workshopen 20/21 februari ”Stress Detox med Terapeutisk Yoga”.