Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Stockholm

Allt om ett friskt liv

Blog

A look at the use of AI in digital mental health

Posted on 6 August, 2018 at 8:18 Comments comments (658)
Digital access to mental health interventions is becoming more and available, and is predicted to be on the increase. Some of the reasons for its popularity is ease of access and avoiding the stigma of having to look for psychological help, but also its documented success rate. One reason for this might be the honesty a person is willing to share when not confronted by an actual human, as well as cleverly designed programs to both assess problems, severity and consequently suggest suitable interventions to ameliorate symptoms as well as teach tools for psychological skills.

In Sweden the ACT (Acceptance and Commitment Therapy) program based on Cognitive Behaviour Therapy and Mindfulness has been offered online through prescription for some years now and has been evaluated as successful at treating amongst other mild depression, GAD (General Anxiety Disorder) and stress related issues.

I recently listened to an interview with Psychologist Silja Litvin who is the founder of PsycApps, a company producing apps for emotional fitness as they call it. They are pioneering a market of digital tools for psychological wellbeing. Through trial and error they discovered that the best way to encourage commitment to the app was by gamification. Games are designed to find out what is the ailment of the user, as well as practicing tools to learn skills for coping and thriving. The issues dealt with are subclinical and comprise of amongst others; stress, relationship issues, social anxiety, mild depression.

With the use of big data they are looking to gather information in classified systems to be analyzed by AI in order to gain more insight and develop more effective ways of interventions. Issues of integrity and ethics are very important to the company, and algorithms are to be designed by humans so as to avoid suggestions from AI that are ethical or morally dubious. However, they see the possibility of AI to come up with solutions much more innovative an useful than what any human brain could think up.

I think this endeavour is very positive and helpful for many, and I was pleased to hear that the mental health apps they develop are to be seen as a complement to meeting a therapist in real life, and also as a tool for practicing skills that an IRL therapist can suggest.

Studies in various universities across the globe has shown what AI is capable of, which is a double edged sword and calls for caution, and further fruitful discussions on ethics and regulations among the international community in many different fields will be very important. Here are some samples of results from newly published studies:

·         AI is faster than a human professional at discovering if a person is suffering from amongst others, current schizophrenia or depression through voice analysis alone

·         AI can predict a persons future vulnerability to depression by going through their pictures on their personal Instagram account

·         AI can correctly determine if a persons’ sexual orientation is towards the same gender, simply by analyzing their profile picture on Facebook

·         AI can determine a persons’ personality traits by their eye movements alone, correctly pinpointing 4 of the 5 major personality traits: neuroticism, extroversion, agreeableness, conscientiousness.

This was some news from the mental health and neuroscience sphere that I hope might be of interest. Digital tools for mental health can be of great value for many and particularly since mental illness is on the increase, but the question of whether we should do something just because we can begs to be answered in the case of AI – used with the wrong intention it can certainly harm more than heal.


Yoga veckobrev 5 HT-15

Posted on 20 November, 2015 at 8:34 Comments comments (227)

Hej och Sat Nam!

 

Den här veckan gjorde vi ett ”nytt” cirka 3000 åt gammalt pass. Passet har många ovanliga, roliga

och lite jobbiga övningar, men är så väldigt Kundalini i och med att man glömmer vardagsbekymren

en stund (eller längre) och transformerar stress och obearbetade känslomolekyler som satt sig i kroppen.

Borde man inte bli vigare ju längre man håller på med yogan, var det någon som undrade. Och visst blir

man det på sätt och vis, men mycket beror på dagsformen – t ex hur

spända och sammandragna är musklerna är och man håller mer inflammation i kroppen på grund

av t ex stress och kosten. Rent fysiskt var jag lite vigare när jag var yngre. Jag minns ett tillfälle på väg hem

från Dublin efter en helg med föreläsningar i teologi som jag då studerade. Jag satt i baksätet och i fram

mina goda studiekamrater Nuala, och Feargal som körde. Samtalet flödade som vanligt under dessa

timlånga bilresor från och till Connemara med mycket skratt och diskussioner. Vi kom in på yogan och

huruvida den tillhörde någon religion (vilket den inte gör by the way). Sedan kom vi in på vighet och då

satte jag fötterna bakom huvudet där jag satt i baksätet för att demonstrera vad man kan åstadkomma.

Men jag kan rapportera att sådana tilltag inte är att rekommendera ur trafiksäkerhetssynpunkt!

 

Här nedanför är en liten text som jag publicerat tidigare men tänkte passade in igen, om hur den fysiska

delen av yogan endast är en del av resan till yoga = föreningen mellan kropp och själ.

 

”Egentligen handlar yogan bara om upplevelsen, att man upplever och är med i den egna kroppen och sitt

Sinne. Med humöret och anden sker en förändring i den upplevelsen och närvaron, en "shift", något man

inte alltid kan eller ska sätta ord på. Det är det som händer med mig när jag yogar, och anledningen till att

det är en ovärderlig daglig vana. Jag mår bra, känner mig stark, öppen, levande, ny och kreativ. 

 

Just detta kreativa är nog ett nyckelord för vad som sker - man skapar, man lever och upplever livet med

lite starkare färger och toner. Man blir nära och närvarande i livet, i sig själv som levande i livet, i det som är.

Samtidigt förstår man att man till mångt och mycket är konstnären och kreatör som trollar fram det som är och

sker. Min vibration och syn på det jag ser lockar till sig liknande uppenbarelser. Är mitt hjärta med och värmer

med gyllenstrålar eller är det stängt och gör dagen kall och grå?

 

Hur förmedlar man denna kunskap till andra på ett vettigt sätt? Jag kan endast vara budbäraren, dela

verktygen och skapa utrymmet och miljön för individen att utforska och utveckla sig själv. Det var där

jag själv började, vid tidig ålder när buddistmunkarna gav mig insyn i hur man kan hitta hem till sitt

egna sanna jag. Och det är vackert och levande där.

 

Ja, yogan är fysisk och man blir stark och smidig, och man stressar av, och all forskning som görs visar hur

viktig och effektiv den är för människokroppen och människosinnet för att erhålla hälsa, må bra och fungera.

Och man kan yoga bara av den anledningen. Men den slutliga effekten av yogan, och här inkluderar jag alltid

meditation, är ändå att man blir "hel", precis det som yoga betyder - helhet - och det är vackert så, för att

vara en riktig verklig människa och hemma i sig själv med närvaro är rent gudomligt.

 

Så varmt välkomna alla gamla som nya yogaelever - scenen är din, ditt liv är det enda du vet just nu, så ta hand om dig!”

 

Ha en fin hösthelg!

 

Siri Simran

 

Yoga veckobrev 2 HT-15 "Mer om rädsla"

Posted on 20 November, 2015 at 8:26 Comments comments (246)

Hej och Sat Nam!

 

I förra veckobrevet skrev jag lite om rädsla, och det fortsätter här.

Var finns rädslan och var kommer den ifrån? Allt börjar och slutar i

hjärnan, det är där våra tankar skapar åsikter som blir sanningar som

blir känslor som blir till signalsubstanser som blir till reaktioner i kroppen

och dess system. Så var kommer våra tankar ifrån? Våra tankar är komplicerade

kemiska och elektriska signaler som rör sig med ljusets hastighet från synaps till synaps

genom hjärnans mjuka vävnad. Om en tanke tänks ofta så blir mönstret och vägen fram

genom hjärnan mer och mer asfalterad och får således förtur och snabbare trafik.

Tankarna stimuleras av olika faktorer som sinnenas uppfattning om omvärlden och

den inre världens status, mycket handlar om överlevnad rent biologiskt. Detta i

kombination med minnen av tidigare erfarenheter och fantasier skapar tankar.

 

Sinnet och tankarna ska vara vår bästa vän, vägledare och rådgivare, men så är

inte alltid fallet. Vårt ego är alltid rädd eftersom det är en konstruktion uppbyggd för vår

överlevnad. Egot i personligheten kommer alltid att föredra det kända som vi gjort förut,

och sky det som är nytt eller okänt. Med yoga och meditation jobbar vi medvetet med

att få bukt med sinnet och med egos begränsningar. Yogan gör kroppen avspänd och 

processerna välfungerande så att vi slipper störas av konstanta krissignaler från en

spänd kropp med dåligt fungerande organ, och vi kan då få mer tillgång till den kreativa

hjärnan som skapar nytt och som vågar utmaningar, och som anar en större bild av verkligheten.

I meditation stabiliserar vi tankarna genom fokus, och vi blir medvetna om hur

irrande och rastlösa tankarna kan vara, och hur de kan gå i rundgång, men också att

det finns något i oss som är starkare och större än sinnet – om vi tränar oss i neutralt observerande.

 

Charaka Samhita som är en del av de Vediska kunskapsböckerna skrivna ca 2000 fKr

och specifikt handlar om Ayur Veda alltså hur man behåller hälsan och lever så länge

som möjligt, så står det: “Bästa medicinen för sinnet är att vara selektiv, ha stark vilja,

vara modig och känna sin själ”. Jag har funderat lite på de här orden och det här är hur

jag tolkar dem:

 

* Var selektiv – jag har sagt det förut och det tåls att upprepas; tro inte på allt du

tänker. Lär dig att välja dina tankar, de ska stödja dig och vara din bästa vän. Klankar

du ned på dig själv eller talar illa om andra, oroar du dig för saker i onödan, är glaset

halvtomt eller halvfullt? Ta kontrollen och resonera med dig själv och om det behövs byt

bana och tankespår, snöa inte in på de nedbrytande tankebanor som lyckats lägga spår i

hjärnbarken. Bygg nya sunda banor istället – var selektiv i vilka tankar du tänker.

 

* Stark vilja – om du ska lyckas med meditation eller bryta tankemönster eller överhuvud-

taget få något gjort så måste du odla din viljestyrka. Den tränas som en muskel, varje dag

välj det goda, välj livet, välj det som bygger upp. Börja träna med de små sakerna, välj

det som är rätt och flytta fokus bort från det som är nedbrytande. Eftersom den personliga viljan

sitter i främre pannloberna behöver du resonera logiskt med dig själv – autopiloten och

dåliga mönster härbärgerar i limbiska systemet och triggas av tankar som framkallar

känslor som man sedan agerar på. Med meditationsträning stärks frontalloberna och

individens autonoma vilja att välja medvetet och ta kontrollen över sitt liv.

 

* Var modig – för rädsla urholkar själen. Ingenting föder och ger bränsle till ett oroligt

sinne så mycket som rädsla. Börja observera dina egna tankebanor – finns där bristande

respekt för självet och det egna värdet, kanske till och med självhat, oro för hur man

klarar av relationer, jobbet, hälsan, ekonomin – om man duger. Var modig och våga älska

och acceptera dig själv, våga göra och säga och vara det där du i tystnad drömmer om -

ditt liv är nu och det kommer inte i repris. Det finns ett engelskt uttryck; God favours the

brave – ja, du har allt att vinna, och minns att bara du kan vara du i detta liv och att

du är viktig!

 

* Känn din själ – slösa inte en minut till på att ignorera din själ. Vårt

sanna jag och essens är vår själ, en källa till glädje och att bottna i sig själv. Men tyvärr

tror jag inte vi får lära oss om detta så mycket här i Sverige, istället får de flesta hitta

tillbaka till själen genom kriser som gör att vi måste stanna upp och fråga och ifrågasätta allt vi

lärt oss och allt vi trott vara “sant”. Kanske finns det mer i livet än det vi ser och gör,

kanske är jag mer än min kropp och min status? Lär känna din själ och du är aldrig ensam.

 

Med det önskar jag dig en fin helg och hoppas du kommer ut i den vackra höstnaturen!

 

Siri Simran

Yoga veckobrev 1 HT-15 Om rädsla

Posted on 11 September, 2015 at 7:59 Comments comments (236)
Hej och Sat Nam!
 
Så kom då yogaterminen igång äntligen. Härligt att träffa alla, och ser framemot
yogan tillsammans. Vi ska fortsätta göra kraftfulla, effektiva och roliga pass, samt
meditationer som ger oss en upplevelse av våra egna energicenter (chakran) och
kopplar ihop oss med vår innersta essens och själ. 
 
Vi gjorde och ska även nästa vecka göra ett pass för avkoppling och mot rädsla. Och
detta hänger ihop – när vi är spända både i tankarna och kroppen så förstärks
kommunikationen mellan knopp och kropp om att det är fara å färde, alltså muskler som är sammandragna skickar signaler om hot till hjärnan som då rustar upp och ser faror där de inte finns och skapar ännu mer oro och beredskap på flykt eller fäktning. Alla känner nog igen sig i att ibland blir tankarna väldigt färgade av oro – över familjen, jobbet, ekonomin, världen, den egna vikten, den egna dugligheten osv osv
 
Med det här passet och den teknologi det är så frigör vi denna oro från kroppen både
muskulärt men även invärtes från organ som har benägenhet och många receptorer för rädslans känslomolekyler. Framförallt hjärtat, levern och hela magområdet. Ett visst mått av rädsla eller snarare försiktighet gör att vi som människoart överlevt evolutionärt, men som sagt man får ha lite koll på biologiska neurologiska funktioner och att de jobbar för oss och inte emot. Eftersom vi lever i en storstad med mycket stress så överstimuleras och triggas dessa funktioner dagligen och skapar problem som kan eskalera.
 
Förutom att yoga och meditera helst varje dag så kan du även satsa på att stödja kroppen med kost så att den inte samlar på rädsla. Mat är medicin så här är några enkla förslag:
 
* Havre – stärker nervsystemet och suger upp stresshormoner, detta gör    tankecirklarna om fara, oro och rädsla bryts
* Rödbetor – stödjer blodgenomströmningen i levern och förbättrar dess    reningsprocesser vilket kan avhjälpa inre molekyler av ilska som gärna fäster i  levervävnad
* Ghee – klarnat osaltat smör, endast smöroljan är kvar och den innehåller hög halt  butyr syra gaba (gammaaminobutyricacid) vilket ökar receptorerna för serotonin i  hjärnan som motverkar oro
* Omega 3 – bra för hjärtat, och där sätter vi ofta rädslan som skydd mot det som kan  skada oss, men hjärtats naturliga energi är öppenhet, glädje och kärlek – och det är  här vi måste hitta vägen framåt att våga leva med mer hopp än rädsla. Och till  syvende och sist vad har vi att förlora?
 
Med det önskar jag dig en fortsatt fin vecka i kraften som det levande hjärtat och hoppet kan ge.
 

Siri Simran

Yoga&Ayurveda sommarbrev 3 "Inre miljö och stress"

Posted on 13 August, 2015 at 9:24 Comments comments (432)
Yogan och ayurvedan
innefattar hela spektrat av vad det innebär att ha fått ett liv som människa -
från vad den blivande mamman kan kan göra för sig och sitt barn till ålderdomen och dess gåvor. 
Ord av vishet om hur vi kan förhålla oss och
se på livet och vad som är viktigt, även kostråd som stödjer energin genom olika åldrar och omständigheter,
rörelser och andning för kropp och knopp. Och det fina är att man tar till sig det
som känns relevant och funkar.
 
Här är tre övningar som är speciellt bra för att stärka upp
sitt nervsystem inför någon situation som kan bli utmanande:
 
* Bågskytte ställning: Fötterna brett, vrid åt hö, böj hö knä, ta sikte, öppen
bröstkorg, fingrar inböjda tummar uppspända, fokusera blicken på hö tumme,
1-3 min Använd mantra eller positiv affirmation som “jag är lugn och stark”
 
* Triangel ställning: Kom ned på alla fyra, tryck ned hälarna lyft stussen upp,
pressa hälarna ned mot golvet med raka ben, rulla armhålor inåt raka armar,
andas långa djupa, 1-3 min
 
* Sträckställning: Ligg på rygg, lyft båda ben ca 10-15cm raka ben sträckta fötter,
lyft huvud fokusera på stortår, långa djupa eller eldandning, 1-3 min Variant:
händerna som stöd under stussen, lyft båda eller ett ben i taget
 
* Andning för att boosta immunsystemet: Sitt i klippställning, andas in djupt
genom näsan och håll andetaget, pumpa magen tills du känner du behöver andas
ut, ta ett nytt andetag och fortsätt så,  1-3 min
 
Tänk också på att immunförsvaret beror på hur starka och balanserade vi är.
Egentligen är vi utsatta för bakterier och virus konstant som vårt immunförsvar
kan hantera, men om vi inte tagit hand om oss eller hanterat stress så blir
vi sjuka och får t ex förkylningar. I kroppen pågår också andra processer som
vi inte tänker på som handlar om att ta hand om bl a toxiner, kemikalier,
ovälkomna organismer. Din kropp jobbar med andra ord 24/7 för dig, så
gör vad du kan för att stödja den i dess arbete.
 
Appropå förkylningar så rekommenderar jag detta ayurvediska recept för
hosta med slem och även astma känningar:
* två koppar vatten kokas med en skivad gul lök, reducera till ca en kopp
* sila bort löken, blanda i en halv tesked svartpeppar och en tesked honung
* drick vid behov cirka 3-6ggr dagen, större sats kan göras för att räcka längre
Lök är antibakteriellt, svartpeppar likaså samt slemlösande, honung är
också antibakteriellt och antiviruellt samt lenar inflammation, dessutom
verkar det hjälpa bronkerna så att slem kan transporteras upp och andningen
blir lättare.
 
 
Jag har talat lite om miljön i det inre rummet. Våra tankar och känslor skapar
klimatet i det inre, vår personlighet, hur vi omedvetet betraktar oss själva och
omvärlden. När man inser vikten av hur vårt tankebabbel påverkar oss så
förstår man hur viktigt det är att medvetet börja jobba med den inre miljön,
eller som William Shakespeare så intelligent uttryckte det “att vi är våra egna
inre trädgårdsmästare”. Vilka fina blommor vill du se i din trädgård, vilka
frön ska ges näring, och vad behöver dras upp och ut. Därför kallar jag lite
skämtsamt meditation för
mental hygien – likväl som de flesta av oss duschar för att hålla oss rena
och fina fysiskt så är det bra att ta ansvar för sin mentala hälsa genom
meditation och att bli mer observant på om det egna tankemönstret
är stödjande eller tärande. 
 
En stor anledning till hur vi agerar och reagerar beror på vår energi nivå just
vid tillfället. Stress, dålig kost, elektronisk överstimulering, och relationer
som taxerar, kan vara några orsaker som drar ned orken och humöret. Därför
är balansen i livet så viktig, att stadigt stå med två ben och behålla sin
styrka. Yoga betyder just helhet och balans, och är ett kontinuerligt instrument
för att hela tiden återkomma till den naturliga harmonin. Under höstterminen 2015
kommer jag också gå igenom vad emotionell hälsa är och hur yoga och ayurveda
kan hjälpa oss.
 
“A day well lived, is a vision of hope for tomorrow”

Ha en fortsatt fin sommar!

Siri Simran