Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stockholm

I nutidsmänniskans liv har inre och yttre stress ökat. Det här påverkar oss på flera plan eftersom vi biologiskt inte har resurserna att hantera det nutida samhället. Vi har också ofta en önskan om att göra vårt allra bästa, och samtidigt krav på vår tid och energi från olika håll.


Grunden för god hälsa vilar på 3 pelare - kost, livsstil (inklusive motion) och stresshantering. Att ha stark hälsa och motståndskraft är ett pågående arbete som vi måste utföra varje dag, därför behöver det vara enkelt och görbart. Kunskap om yoga, meditation, stressreducering, och hur vi tar hand om hjärnan är viktiga beståndsdelar för bestående hälsa.


Det är framförallt dessa modaliterna jag jobbar med:


* Yoga och meditation - som alla klarar av och förlöser spänningar i kroppen

* Retreat Self compassion mot stress - skapar ett hållbart inre klimat vilket skyddar mot påverkan av negativ stress

* Coaching mot stress

* Föreläsningar, workshops och retreats om neurovetenskap, stress, meditation, self-compassion/självmedkänsla. Ett helhetsperspektiv på vad vi kan göra för att må bra, baserat på forskning.

0