Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stockholm

I nutidsmänniskans liv har inre och yttre stress ökat. Det här påverkar oss på flera plan eftersom vi biologiskt inte har utvecklats i takt med det samtida samhället. Vi har också ofta en önskan om att göra vårt absolut bästa, och samtidigt ställs det krav på vår tid och energi från olika håll. En ekvation som är svår att få att gå ihop och som kan få smärtsamma konsekvenser.


Grunden för god hälsa som kost, motion, sömn och stresshantering, ger oss motståndskraft mot psykisk och fysisk ohälsa och är beroende av våra livsstilsval. Därför behöver det vara förståeligt, rimligt och görbart. Kunskap som yoga, meditation, självmedkänsla, stressreducering, och hur vi tar hand om oss själva kan hjälpa oss att stödja vår hälsa långsiktigt.


Det är framförallt dessa modaliterna jag jobbar med:


* Yoga och meditation - som alla klarar av och förlöser spänningar i kroppen

* Retreat Self compassion mot stress - skapar ett hållbart inre klimat vilket skyddar mot påverkan av negativ stress

* Coaching mot stress

* Föreläsningar, workshops och retreats om hjärnan, stress, meditation, mindfulness, self-compassion/självmedkänsla.       Ett helhetsperspektiv på vad vi kan göra för att må bra baserat på forskning.